top of page

מחזורים

תכנית ג'ו אלון לקירוב לבבות נפתחה בשנת הלימודים תש״פ (2020-2019).
במחזור הראשון השתתפו שני בתי ספר - אחד בארץ והשני בצ׳כיה.

במחזור השני (תשפ״א 2021-2020) למרות מגפת הקורונה העולמית, התכנית גדלה, והשתתפו בה ארבעה בתי ספר משתי המדינות. תכנית הלימודים עודכנה והותאמה למגבלות, וכללה סיורים וירטואליים בישובים ובבתים של התלמידים משתי המדינות.
במחזורים השלישי והרביעי (תשפ"ב/תשפ"ג 2023-2021) גדלה התכנית עוד יותר, והשתתפו בה שישה בתי ספר: שלושה בישראל ושלושה בצ'כיה.
במחזור החמישי (תשפ״ד 2024-2023)
, היו אמורים להשתתף בתכנית 10 בתי ספר, אך בעקבות המלחמה שפרצה בישראל ב-7.10.23, שלושה בתי ספר ישראלים ביקשו לפרוש מהתכנית. התכנית המשיכה להתקיים אך הותאמה למצב.

המחזור השישי ייפתח בשנת הלימודים התשפ"ה, בהשתתפות בתי ספר ותיקים וחדשים!

מחזור ה׳, תשפ״ד 2024-2023

מחזור ד׳, תשפ״ג 2023-2022

מחזור ג׳, תשפ״ב 2022-2021

מחזור ב׳, תשפ״א 2021-2020

מחזור א׳, תש״פ 2020-2019

bottom of page