top of page

מחזורים

תכנית ג'ו אלון לקירוב לבבות נפתחה בשנת הלימודים תש״פ (2020-2019).
במחזור הראשון השתתפו שני בתי ספר - אחד בארץ והשני בצ׳כיה.

במחזור השני (תשפ״א 2021-2020) למרות מגפת הקורונה העולמית, התכנית גדלה, והשתתפו בה ארבעה בתי ספר משתי המדינות. תכנית הלימודים עודכנה והותאמה למגבלות, וכללה סיורים וירטואליים בישובים ובבתים של התלמידים משתי המדינות.
במחזורים השלישי והרביעי (תשפ"ב/תשפ"ג 2023-2021) גדלה התכנית עוד יותר, והשתתפו בה שישה בתי ספר: שלושה בישראל ושלושה בצ'כיה.
במחזור החמישי (תשפ״ד 2024-2023) משתתפים בתכנית שמונה בתי ספר. היו אמורים להשתתף 10 בתי ספר, אך בעקבות המלחמה שפרצה בישראל ב-7.10.23, שני בתי ספר ביקשו לפרוש מהתכנית.

המורות והמחנכות בבתי הספר השונים, לאורך חמישה מחזורים, הן מן השורה הראשונה במקצועות דיפלומטיה, אנגלית, היסטוריה, ואזרחות: אלה בן עמנואל, טל גבאי, מיכל זוהר, סהר חיים, שרמיאן לזמי, יונתן רולניק, שרונה גודר וצופית הדר. תודה לכולכן.

מחזור ה׳, תשפ״ד 2024-2023

מחזור ד׳, תשפ״ג 2023-2022

מחזור ג׳, תשפ״ב 2022-2021

מחזור ב׳, תשפ״א 2021-2020

מחזור א׳, תש״פ 2020-2019

bottom of page